OSTEOPATIA

Opiskelen tällä hetkellä osteopatiaa Ortopedisen osteopatian koulutuskeskuksessa Helsingin Pasilassa, menossa on 3. vuosi ja valmistun osteopaatiksi keväällä 2025. Useat asiakkaat kysyvät minulta mitä osteopatia oikein on, joten avaan tällä sivulla hieman enemmän mitä osteopatia on, mitä opinnot pitävät sisällään ja mitä osteopaatin vastaanotolla tapahtuu.

Osteopaatin koulutus

Osteopaatti on tuki- ja liikuntaelin vaivojen ja manuaalisen terapian asiantuntija. Ammattiosaaminen perustuu osteopaatilla laaja-alaiseen neljän vuoden koulutukseen (240 op). Opiskelu Ortopedisen osteopatian koulutuskeskuksessa edellyttää terveydenhuoltoalan pohjakoulutusta, kuten fysioterapeutin tai hierojan tutkintoa. Ortopedisen osteopaatin koulutus tähtää etenkin työikäisten ja urheilijoiden tuki- ja liikuntaelinvaivojen hoitoon ja kuntoutukseen, hyödyntäen manuaalista terapiaa sekä terapeuttista harjoittelua.

Mitä on osteopatia?

Ortopedinen osteopaatti on Valviran hyväksymä ammattihenkilö, joka tutkii ja hoitaa tuki- ja liikuntaelimistön kipua ja häiriötiloja.

Osteopaatin vastaanotolla vaivan syyn selvittäminen on keskeistä, sillä pelkkä oireen hoitaminen ei ole pitkäjänteistä. Hoito perustuu tutkittuun tieteellisen tietoon, vahvaan osaamiseen anatomiassa ja fysiologiassa sekä käden taidoissa.

Osteopatiassa voidaan liikunta-, elintapa- ja
ravitsemusneuvonnalla vähentää monien kroonisten sairaustilojen riskiä sekä lievittää jo mahdollisesti syntyneitä ongelmia ja näin edistetään asiakkaan terveyttä. Hoito onkin holistista ja siinä otetaan huomioon henkilön psykofyysissosiaalinen kokonaisuus.

Mitä osteopaattisessa hoidossa tapahtuu?

Osteopatisessa hoidossa tärkeintä on löytää oikea syy asiakkaan vaivoihin haastattelun sekä erilaisten ortopedisten ja neurologisten testien avulla. Haastattelun ja kliinisen tutkimisen lisäksi, osteopatiassa tärkeä rooli on manuaalisella eli käsin tehtävällä tutkimisella ja hoidolla. Manuaalisessa tutkimisessa osteopaatti palpoi eli tunnustelee käsillään asiakkaan kipeitä kohtia sekä tutkii lukuisia ortopedisiä testejä käyttäen mm. nivelten liikeratoja ja lihasten voimia.

Manuaaliterapialla hoidetaan tuki- ja liikuntaelinten kiputiloja, tavoitteena saavuttaa normaali,
kivuton liike. Manuaaliterapia sisältää muun muassa pehmytkudosten eli lihasten ja
faskioiden käsittelyä erilaisin tekniikoin sekä nivelten mobilisaatiota ja manipulaatiota.
Mobilisaatio on rauhallista, niveleen kohdistuvaa liikettä, jonka tavoitteena on kivun lievitys
ja/tai nivelen liikkeen lisääntyminen. Manipulaatiossa tavoite on sama, mutta tekniikkana
suoritetaan nopea impulssi/isku, jolla pyritään nivelpintojen separaatioon.

Terapeuttinen harjoittelu

Ortopediseen osteopatiaan kuuluu merkittävänä osana myös kuntoutus ja harjoittelu. Kuntoutus sisältää niin akuuttien kuin kroonisten vammojen sekä erilaisten kiputilojen hoitoa ja ennaltaehkäisyä. Kuntoutuksessa merkittävä rooli on terapeuttisella harjoittelulla eli asiakkaan itsensä toteuttamalla harjoittelulla. Harjoitteluohjelmat suunnitellaan ja laaditaan aina yksilöllisesti ja ne voivat rakentua esimerkiksi aerobisesta harjoittelusta,
liikekontrolliharjoitteista, liikkuvuusharjoittelusta, lihaskunto/voimaharjoittelusta tai vaikka näiden kaikkien yhdistelmästä.

Milloin osteopaatin vastaanotolle?

Tavallisimpia osteopaatin vastaanotolle hakeutumisen syitä ovat muun muassa:

● Selkäkipu (akuutti tai pitkittynyt, eli krooninen kipu)
● Päänsärky ja migreeni
● Leukanivelen ja purentalihasten kiputilat
● Alaselän, lantion ja SI-nivelen toimintahäiriöt ja kivut
● Ylä- ja alaraajojen kivut (tenniskyynärpää, golfkyynärpää, plantaarifaskiitti,
tendinopatiat, polvikipu jne.)
● Urheiluvammat ja rasitustilat (juoksijan polvi, hyppääjän polvi, penikkatauti, nilkan
nyrjähdysvammat, erilaiset lihasperäiset kireydet ja kiputilat)
● Rasitusvammoja ennaltaehkäisevä harjoittelu
● Harjoittelun ohjelmointi

Scroll to Top