SUUNTANA OSTEOPATIA

osteopatia

Oman ammattitaitoni kehittäminen on ollut oleellinen osa omassa yrittäjyydessäni alusta alkaen. Olen suorittanut lukuisia lyhyempiä kursseja ja koulutuksia sekä muutamia pidempiä koulutus kokonaisuuksia, kuten esimerkiksi liikuntaravitsemuksen perusopinnot (30 op) avoimessa yliopistossa. Tällä hetkellä opiskelen osteopatiaa Ortopedisen osteopatian koulutuskeskuksessa Helsingin Pasilassa. Opinnot suoritetaan monimuoto-opintoina, niiden laajuus on 240 opintopistettä ja kesto 4 vuotta. Minulla on nyt toinen vuosi opinnoista loppusuoralla ja halusin hieman avata, mitä osteopatia on ja mitä siinä tapahtuu. 

Mitä on osteopatia?

Ortopedinen osteopaatti on Valviran hyväksymä ammattihenkilö, joka tutkii ja hoitaa tuki- ja liikuntaelimistön kipua ja häiriötiloja. Osteopaatin vastaanotolla vaivan syyn selvittäminen on keskeistä, sillä pelkkä oireen hoitaminen ei ole pitkäjänteistä.

Osteopatia on terveydenhuollon ala, joka on erikoistunut akuutin ja kroonisen kivun hoitoon sekä kokonaisvaltaiseen tuki-ja liikuntaelimistön hoitoon ja kuntoutukseen. Hoito perustuu tutkittuun tieteellisen tietoon, vahvaan osaamiseen anatomiassa ja fysiologiassa sekä käden taidoissa. Osteopatiassa voidaan liikunta-, elintapa- ja ravitsemusneuvonnalla vähentää monien kroonisten sairaustilojen riskiä sekä lievittää jo mahdollisesti syntyneitä ongelmia ja näin edistetään asiakkaan terveyttä. Hoito onkin holistista ja siinä otetaan huomioon henkilön psykofyysissosiaalinen kokonaisuus. 

mitä osteopaattisessa hoidossa tapahtuu?

Haastattelun ja kliinisen tutkimisen lisäksi, osteopatiassa tärkeä rooli on manuaalisella eli käsin tehtävällä tutkimisella ja hoidolla. Manuaalisessa tutkimisessa osteopaatti palpoi eli tunnustelee käsillään asiakkaan kipeitä kohtia sekä tutkii lukuisia ortopedisiä testejä käyttäen mm. nivelten liikeratoja ja lihasten voimia. Manuaaliterapialla hoidetaan tuki- ja liikuntaelinten kiputiloja, tavoitteena saavuttaa normaali, kivuton liike. Manuaaliterapia sisältää muun muassa pehmytkudosten eli lihasten ja faskioiden käsittelyä erilaisin tekniikoin sekä nivelten mobilisaatiota ja manipulaatiota. Mobilisaatio on rauhallista, niveleen kohdistuvaa liikettä, jonka tavoitteena on kivun lievitys ja/tai nivelen liikkeen lisääntyminen. Manipulaatiossa tavoite on sama, mutta tekniikkana suoritetaan nopea impulssi/isku, jolla pyritään nivelpintojen separaatioon. 

Ortopediseen osteopatiaan kuuluu merkittävänä osana myös kuntoutus. Kuntoutus sisältää niin akuuttien kuin kroonisten vammojen sekä erilaisten kiputilojen hoitoa. Kuntoutuksessa merkittävä rooli on terapeuttisella harjoittelulla eli asiakkaan itsensä toteuttamalla liikuntaharjoittelulla. Harjoitteluohjelmat suunnitellaan ja laaditaan aina yksilöllisesti ja ne voivat rakentua esimerkiksi aerobisesta harjoittelusta, liikekontrolliharjoitteista, liikkuvuusharjoittelusta, lihaskunto/voimaharjoittelusta tai vaikka näiden kaikkien yhdistelmästä. 

Milloin osteopaatille?

Tavallisimpia osteopaatin vastaanotolle hakeutumisen syitä ovat muun muassa:

  • Selkäkipu (akuutti tai pitkittynyt, eli krooninen kipu)
  • Päänsärky ja migreeni
  • Alaselän, lantion ja SI-nivelen toimintahäiriöt ja kivut
  • Ylä- ja alaraajojen kivut (tenniskyynärpää, golfkyynärpää, plantaarifaskiitti, tendinopatiat, polvikipu jne.)
  • Urheiluvammat ja rasitustilat (juoksijan polvi, hyppääjän polvi, penikkatauti, nilkan nyrjähdysvammat, erilaiset lihasperäiset kireydet ja kiputilat jne.)
  • Rasitusvammoja ennaltaehkäisevä harjoittelu
  • Harjoittelun ohjelmointi
Scroll to Top